– en forening for lystfiskere fra alle samfundslag og erhverv.

FORENINGENS FORMÅL
… er at varetage medlemmernes interesser ved at skaffe de bedst mulige betingelser for fiskeri fra kyst, primært Vejle Fjord, og fra båd.
Til ophjælpning af fiskebestanden i Vejle Fjord er oprettet Vejle Fjords Ørredfond, som ledes af bestyrelsen for Saltvandsfiskeren Vejle.

Danmarks smukkeste kystkonkurrence afholdes hvert år ved Vejle Fjord under navnet VEJLE FISKER.
Konkurrencen er en succes og har deltagere fra hele landet.
Overskuddet ved arrangementet går ubeskåret til Vejle Fjords Ørredfond.
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Til det nødvendige arbejde er der i 2013 nedsat følgende udvalg: Redaktions- og PR udvalg, havturudvalg, kystturudvalg, vandplejeudvalg.
Foreningen er tilsluttet Dansk Havfiskerforbund (DHF).
Foreningen har omkring 100 medlemmer, men der er altid plads til en mere. Klubben holder åbent hver torsdag kl. 19-22,  Der bliver på disse aftener råhygget, og forskellige aktiviteter afvikles. Fluebinding er fast i vintermånederne.

Vi abonnerer på Fisk & Fri, Sportsfiskeren samt medlemsbladet fra DHF, som man kan læse der.
Der kan købes øl og vand, evt. pølser eller brød, og termokanden med kaffe står altid til fri afbenyttelse.

Foreningen har nogle faste aktiviteter:
havture (12-15 ture om året), kystture (5-7 ture om året), 2 Put & Take ture om året, Lille Ørreddagskonkurrence i efteråret, Vejle Fisker afholdes 2. weekend i april (dog ikke i påsken), fluebinding, pokalfest, fiskespisning, bankospil, julefrokost, juleafslutning med gløgg.

Til pokalfesten uddeles pokaler til den person, der har flest havturpoint, største torsk, største fladfisk og største havørred fanget i årets løb i danske farvande.

Bestyrelsens kontakt til medlemmerne sker gennem hjemmesiden samt med udsendelse af e-mails, når aktuelle sager dukker op. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Mvh. Bestyrelsen